BACK

Jako że nie udało mi się nigdzie znaleźć, prawidłowo typograficznie przygotowanego szablonu życiorysu (jest to stanowczo coś innego niż Curriculum Vitae), przygotowałem w oparciu o klasę LaTeXa CurVe, wzór życiorysu zgodny z zasadami typografi polskiej. Poniżej linki do wynikowego pliku pdf (wyprodukowany za pomocą pdflatex) i pliku png (uzyskany, za pomocą konwersji pdf do pgm przy pomocy programu pdftoppm, oraz konwersji pgm do png za pomocą pakietu ImageMagick), oraz link do pliku źródłowego.


Poniżej „upiększona” przeze mnie i spolszczona wersja CV, przygotowana w oparciu o LaTeXową klasę CurVe. Szare kwadraty mają odcień 0.8 (w skali szarości od 0 do 1) i rozmiar 3.4ex oraz są obniżone względem lini bazowej o 1ex, dla danego rozmiaru czcionki. Podkreślenie jest przedłużone o długość liter y oraz j. Zmienione zostały również odstępy między poszczególnymi „rubrykami” i „podsekcjami”. Wersje graficzne zostały wykonane tak samo jak w przypadku życiorysu, układ „dwóch stron na jednej” został uzyskany dzięki programowi pdfnup.


Używanie klasy LaTeXa letter, powoduje problemy z uzyskaniem polskiej typografii listów i podań (nawet przy użyciu pakietu babel z opcją polish, jak i pakietu polski). W związku z istnieniem klas dla listów belgijskich, czy szwajcarskich, stworzyłem klasę plletter, z polskim układem listu/podania. Poniżej archiwum z klasą i przykładowym listem prywatnym i podaniem, oraz odpowiednio pdfy i pliki graficzne z przykładami użycia tej klasy.


BACK